Publicerad: tisdag, 8 januari, 2019 - 09:32
  • Arkivfoto.

Info från Eckerö tisdag

Eckerö kommun går ut med följande information i dag tisdag:

Kommunkansliet öppet som vanligt fr.o.m. måndag 7.1.Beredskapsgruppen kan fortsättningsvis nås på telefon 0457-5958590 eller 0457-3455700.

Serviceboendet Solgården fungerar som vanligt. Daghemmet håller öppet som vanligt. Skolan håller öppet som vanligt. Trygghetstelefonerna fungerar delvis, kontakt har tagits med trygghetslarmsklienterna. Vattenleveransen kan tidvis vara dålig. Väg- och gatubelysning fungerar nu enligt ordinarie schema där ström finns.

Ekergården kommer att hållas öppet kl. 09.00-21.00 under tisdag för behövande kommuninvånare. På Ekergården finns möjlighet till dusch/bastu, el, kök att laga mat i, varmt kaffe och te. Hotell Havsbandet har meddelat att de kommer att hålla öppet för behövande. Meddela Beatrice Nordling på telefon 0457-3426890 om behov finns för övernattning. Frysvaror kan föras till Käringsunds Resort frys, ring tel. 38000.

Niclas Häggblom kan bistå vid röjning av träd som fallit, bortkörning av träd mm, nås på tel. 0400-529220.

Om någon kommuninvånare behöver bli av med röjningsmaterial från träd kan detta föras till en utmärkt plats på Industriområdet invid Industrivägen i Storby.