Publicerad: onsdag, 2 januari, 2019 - 12:31Uppdaterad: torsdag, 3 januari, 2019 - 10:04

Info till Eckeröbor

Kommunkansliet i Eckerö är ej kontaktbart pga. strömförsörjningen.

Vid behov av kontakt med kommunen kan följande telefoner ringas: 0457-5958590 eller 0457-3455700. 

Serviceboendet Solgården har ström men problem med telefonerna. 

Trygghetstelefonerna fungerar inte.

Vattenleveransen kan tidvis vara dålig.