Publicerad: onsdag, 2 januari, 2019 - 12:56Uppdaterad: torsdag, 3 januari, 2019 - 10:03

Info till boende i Finström

Stora delar av kommunen, liksom landskapet i stort, är ännu strömlösa. Detta gör att även fjärrvärmen är satt ur bruk. Kommuncentra prioriteras och i Godby hoppas man få elen och fjärrvärmen att fungera under eftermiddagen.

Fastighetsskötsel och räddningstjänst arbetar på framkomligheten och kommunen tryggar funktionerna inom äldreboendet, hemservicen och daghemmet i Godby.
I dag och tor-fre hålls Godby daghem öppet för barn från kommunens övriga daghem.

Det finns nedfallna träd och dito kraftledningar på många platser. Rekommendationen är att hålla sig inomhus och att aldrig närma sig nedfallna ledningar, att lyssna på radion och att använda nödnumret bara till akuta nödsituationer. Det förekommer även störningar i mobiltelefonnäten.

Kommunen nås per fast telefon, växeln 43150.