Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 1 februari, 2019 - 06:22Uppdaterad: fredag, 1 februari, 2019 - 12:17
  • PAF-bidraget ger föreningen Rädda Lumparn konkreta möjliigheter att sätta i gång med restaureringen av de tre träsken i Finby. På bilden viceordförande Carina Aaltonen. Foto: Tomas Tornefjell

"Inflödet av näringsämnen till träsken måste stoppas"

Inflödet av näringsämnen till träsken i Finbyområdet i Sund måste stoppas. Föreningen Rädda Lumparn har nu fått 25.000 euro från PAF för att ta reda på vad som behöver göras för att rädda träsket Träsk och ytterligare tre träsk i Finbyområdet i Sund.

-Vi samarbetar med fiskodlingen i Guttorp, Ålandskomposten, Ålands producentförbund och med ett fleratal andra aktörer i området. Det säger Rädda Lumparns vice ordförande Carina Aaltonen.

Bland annat ska en sammanställning av alla provtagningar göras och man ska undersöka hur mycket utsläpp kommer från respektive utsläppskälla.

-Särskilt träsket Träsk är stendött och på vårarna släpper det ifrån sig stora mängder ammonium som drar ned till resten av sjösystemet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »