Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 15 maj, 2023 - 13:21Uppdaterad: måndag, 15 maj, 2023 - 14:06
  • Priserna fortsätter att stiga. Arkivbild.

Inflationstakten ökade i april

Efter att inflationen vände nedåt i mars har den nu ökat i april igen. Ökningstakten var 9,4 procent förra månaden medan den var 9,0 procent i mars. 

I april inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången med 3,9 procentenheter uppåt. Det har även varit betydande prisökningar i huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker med 2,3 procentenheter uppåt samt diverse varor och tjänster med 2,1 procentenheter uppåt. Lägre priser inom huvudgrupperna transport och hälsovård motverkade uppgången marginellt. Från mars till april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent. 

De finländska konsumentpriserna steg med 7,9 procent i april 2023 jämfört med april 2022, vilket var samma ökningstakt som i mars. I april steg de svenska konsumentpriserna enligt KPI på årsbasis i genomsnitt med 10,5 procent, vilket är en marginell nedgång från mars då förändringen var 10,6 procent. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »