Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 14 november, 2023 - 11:38Uppdaterad: tisdag, 14 november, 2023 - 14:12

Inflationen sjönk i oktober

Inflationstakten var lägre i oktober jämfört med månaden innan. I oktober var inflationen 5,7 procent och i september 7,7 procent. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub. 

I oktober inverkade högre priser inom huvudgruppen diverse varor och tjänster mest på den totala uppgången med 2,2 procentenheter uppåt. Det har även varit betydande prisökningar i huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen med en procentenhet upp.  

De finländska konsumentpriserna steg med 4,9 procent i oktober, vilket var en sänkning från september då det steg med 5,5 procent. 

I oktober steg de svenska konsumentpriserna enligt KPI på årsbasis i genomsnitt med 6,5 procent, i september var ökningstakten också 6,5 procent. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »