Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 15 maj, 2024 - 11:09Uppdaterad: onsdag, 15 maj, 2024 - 12:50

Inflationen sjönk i april

De åländska konsumentpriserna steg med 2,9 procent i april jämfört med priserna för ett år sedan. Det är en procentenhet lägre än inflationstakten i mars då den låg på 3,9 procent.

 Det som bidrog till inflationen i april var högre priser inom grupperna diverse varor och tjänster samt bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen. 

Även i riket och i Sverige sjönk inflationen i april jämfört med mars. I riket låg inflationstakten på 1,9 procent och i Sverige steg konsumentpriserna enligt KPI på årsbasis i genomsnitt med 3,9 procent.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »