Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 15 september, 2023 - 09:28Uppdaterad: fredag, 15 september, 2023 - 12:48
  • Priserna fortsätter att stiga. Arkivbild.

Inflationen fortsätter att stiga på Åland medan den sjunker i närområdena

Inflationen på Åland fortsätter att stiga, medan i det i närområdena har varit en sjunkande inflationstakt. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Inflationen var 8,1 procent i augusti i år jämfört med samma månad förra året. I juli var inflationen 7,9 procent.  

Det är främst högre priser på bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen som mest står för den totala uppgången med 2,8 procentenheter. Också diverse varor och tjänster steg i pris med 2,4 procentenheter, samt livsmedel och alkoholfria drycker med 1,5 procentenheter. Däremot har priserna för hälsovård och transport sjunkit marginellt. 

I riket sjönk inflationen från juli då den var 6,5 procent till 5,6 procent i augusti. Samma tendens sågs i Sverige då konsumentpriserna steg med 7,5 procent i augusti, juli var ökningstakten 9,3 procent. 

I går torsdag höjde Europeiska centralbanken styrräntorna med 0,25 procentenheter eftersom de anser att inflationen fortfarande är för snabb. Inflationen i hela euroområdet är 5,3 procent. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »