Publicerad: onsdag, 6 juli, 2011 - 17:12Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:20

Importen av begagnade bilar rasar

Importen av begagnade fordon från utlandet, främst personbilar från Sverige, rasar. Det visar statistik från Motorfordonsbyrån. I juni mer än halverades fordonsimporten från utlandet och hittills i år har den minskat med 38 procent. Importen från riket har också minskat, men i mindre grad. Försäljningen av nya bilar minskade något i juni, men totalt har nybilsförsäljningen ökat i år jämfört med förra året. Ökningen är 23 procent och årets första sex månader såldes 329 nya person- och paketbilar. Men till försäljningssiffrorna före finanskrisen för fyra år sedan är det ännu en bit kvar.