Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 25 oktober, 2016 - 05:57
  • Ketzia Karring på ÅMHM varnar för att ta i igelkottar. Foto: Tomas Tornefjell.

Igelkottar bär på resistenta bakterier

I Sverige är det vanligt att igelkottar bär på resistenta bakterier, MRSA.

Bakterien som är av typen gula stafylokocker kallas ibland för sjukhussjukan.

MRSA kan bland annat leda till sårinfektioner som är svåra att behandla då bakterien är resistent mot olika sorters antibiotika. Läget på Åland är inte känt men man bör vara försiktig och inte beröra igelkottar i onödan.

- Det bästa är låta dem vara, om man absolut måste röra en igelkott ska man ha ordentliga handskar och använda desinfektionsmedel när man är klar, säger Ketzia Karring som är tillförordnad myndighetschef vid ÅMHM.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »