Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 10 april, 2024 - 14:06Uppdaterad: onsdag, 10 april, 2024 - 15:09

Huvudförhandlingen mellan Havsvidden och Byggkontroll fortsatte

Idag fortsatte huvudförhandlingen i Ålands tingsrätt mellan Havsvidden Ab och Byggkontroll AB med vittnesförhör.

Tvisten handlar om fakturor på 28 000 euro som Havsvidden inte har betalat eftersom man anser att Byggkontroll har brustit i sitt arbete.

Under dagens vittnesförhör hördes bland andra Byggkontrolls projektledare om sitt arbete som projektledare och kontrollant. Projektledaren vittnade om att projektet hade kantats av problem på grund av att totalentreprenören Havsvidden Ab hade anlitat en utländsk byggfirma som inte hade det kunnande som de sagt sig ha och att man därför var tvungna att anlita två lokala företag för att sköta arbetet med el och vvs. Havsviddens advokat Oscar Lindfors undrade om projektledaren ansåg att Byggkontroll hade agerat fackmannamässigt och borde få betalt för sitt arbete eller om det kunde bli aktuellt med ett prisavdrag på grund av brister i arbetet. Projektledaren svarade att de hade utfört sitt arbete på ett korrekt sätt. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »