Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 13 maj, 2022 - 11:08Uppdaterad: fredag, 13 maj, 2022 - 13:09

”Hur ser landskapsregeringens plan ut för vårjakten?

Lagtingsledamot John Holmberg (Lib) vill veta hur landskapsregeringens plan för en återinförd vårjakt ser ut.

I en skriftlig fråga till landskapsregeringen skriver han att vårjakten hade positiva effekter för både den biologiska mångfalden och viltvårdsarbetet.

”Många jägare funderar nu om den politiska landskapsregeringen verkligen vill se en återinförd vårjakt på Åland”, skriver John Holmberg.

Hans partikollega Simon Påvals har också riktat en skriftlig fråga till landskapsregeringen. Han vill veta hur landskapsregeringen avser att göra det så enkelt som möjligt för åländska jägare att sälja viltkött till restauranger och butiker.

Detta eftersom jägare vittnar om ”oklara besked från myndighetshåll kring vad som gäller bland annat i fråga om försäljning, antal djur och slaktutrymmen”, skriver han.

John Holmbergs fråga kommer att besvaras av näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) och Simon Påvals av utvecklingsminister Alfons Röblom (HI).

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »