Publicerad: onsdag, 15 januari, 2020 - 17:48Uppdaterad: onsdag, 15 januari, 2020 - 17:52
  • Dan Mikael Granlund, Granlunda gård och Nina Ekelund, Hagainitiativet

Hur kan politiker och näringsliv samspela om hållbarhet?

Hur kan det åländska näringslivet driva på för klimatomställning?
Det är frågan när Hagainitiativet idag anordnar en inspirationseftermiddag på Alandicahuset.

Dels bjuder seminariet på en inblick i hur svenska företag arbetar tillsammans för att minska utsläpp och lyfta klimatfrågan.Ett föredrag från Hållbart Initiativs Alfons Röblom om arbetet för att involvera det åländska näringslivet samt ett samtal om klimatomställning och samarbete med företagare från nätverksgruppen för hållbara storföretag.