Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 24 april, 2024 - 05:50Uppdaterad: torsdag, 25 april, 2024 - 08:59

Hundratals ålänningar kan drabbas då Finland slutar betala folkpension till utlandet

Från och med nästa år slutar finska staten betala ut folkpension till finländare bosatta utomlands.

Det kan drabba mellan femhundra och tusen ålänningar, som flyttat från Åland. Det här enligt en överslagsräkning Ålands Radio gjort med hjälp av Åsub och folkpensionsanstalten. 

Folkpensionen, som i genomsnitt ligger runt 130 euro i månaden, motsvarar i stora drag det som i Sverige kallas garantipension. Den beviljas till den vars arbetspension inte når upp till den lagstadgade inkomstgränsen. För en ensamstående pensionär var gränsen för att beviljas folkpension under fjolåret 775 euro. 

Nedskärningen är en del av regeringen Orpos inbesparingsprogram, och den väntas spara finska staten 45 miljoner euro. Totalt påverkas tjugosextusen finländare bosatta utomlands - artontusen av dem bor i Sverige och mellan femhundra och tusen antas ha flyttat dit från Åland. 

Till Sveriges Radio säger finansminister Riikka Purras specialmedarbetare Jussi Lindgren att han tror att Sverige kan kompensera de berörda genom andra typer av bidrag. 

Sverige slutade i sin tur betala garantipension till utlandssvenskar i januari 2023. 

Uppdatering 24.4.2024 kl.09:54: Förtydligat att folkpensionen "i genomsnitt" ligger runt 130 euro i månaden.

Uppdaterad 25.4 kl.07:56 "Folkpension i sista meningen har bytts till garantipension"

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »