Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 16 november, 2023 - 20:38Uppdaterad: torsdag, 16 november, 2023 - 21:21
  • Det är sannolikt att domen i målet om elhybridfärjan avges först efter årsskiftet, uppger landskapets byråchef Gustav Blomberg.

Hovrättsförhandlingarna om elhybridfärjan avklarade – dom kan dröja till nästa år

Hovrättsförhandlingarna i målet om den avbeställda elhybridfärjan avslutades enligt plan på torsdagskvällen.  

Tingsrätten dömde landskapsregeringen för avtalsbrott och att betala ett skadestånd på 10,5 miljoner euro till Ansgar och Finferries för kostnader och utebliven vinst.  

Tomas Lindqvist, som är vd för Ansgar, säger att ingenting nytt har framkommit under hovrättsförhandlingarna.  

– Det har varit långa dagar och egentligen en repris av tingsrätten, säger han.  

Konsortiets yrkar precis som i tingsrätten på skadestånd där den stora merparten utgör ersättning för den vinst som de menar att de förlorade på att landskapsregeringen utan giltig orsak sa upp avtalet.  

Landskapsregeringen menar däremot att de hade rätt att säga upp avtalet och att konsortiet således inte har rätt till skadestånd. Men ifall uppsägningen skulle vara ogiltig så är skadeståndsbeloppet alldeles för stort, argumenterar man. 

Gustav Blomberg är byråchef vid landskapsregeringen och var på plats under förhandlingarna i Åbo för landskapets räkning. Han har inga synpunkter kring hur troligt det är att hovrätten ändrar tingsrättens dom.  

Hovrätten har för avsikt att avge sin dom innan den 18 december. 

– Men det är sannolikt att den kommer efter årsskiftet, säger Gustav Blomberg.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »