Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 4 december, 2023 - 15:43Uppdaterad: måndag, 4 december, 2023 - 16:26

Hovrätten slår fast tingsrättens dom – Pedago får inget skadestånd av Åda

Åbo hovrätt ändrar inte tingsrättens dom i tvisten mellan Pedago och Åda.  

Pedago hade yrkat på ett skadestånd på nästan 2,7 miljoner euro för utebliven vinst och kostnader, men istället tvingas bolaget nu stå för Ådas rättegångskostnader i hovrätten på cirka 50 000 euro.  

Tingsrätten slog fast att Åda hade agerat i strid mot lagen om offentlig upphandling och att man förhindrat och begränsat konkurrensen.  

Det var 2014 som Pedago inledningsvis deltog i en upphandling om ett it-system, en upphandling som bolaget senare drog sig ur då man uppfattade att Åda ställde för stora krav. Bolaget som vann upphandlingen kunde inte heller leverera ett system som levde upp till avtalet och villkoren ändrades på ett felaktigt sätt.  

Men även om tingsrätten gav Pedago rätt i frågan om att Ådas agerande var i strid med lagen så fick de inget skadestånd. Tingsrätten och nu även hovrätten menar att man inte kan dra slutsatsen att Pedago hade vunnit en ny upphandling och att de därmed gått miste om en vinst.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »