Publicerad: fredag, 18 september, 2020 - 07:14Uppdaterad: fredag, 18 september, 2020 - 08:02

Hovrätten avskriver besvär mot misshandelsdom

Åbo hovrätt väljer att inte vidare handlägga ett besvär mot en av Tingsrättens domar.

En 58-årig man som i somras dömdes för misshandel efter att ha knuffat ner sin fru från en säng och sedan slagit henne besvärade sig mot domen. Han yrkade på att tingsrättens dom skulle upphävas, och att staten skulle åläggas att betala hans rättegångskostnader i ärendet.
Hovrätten finner inte att det finns någon anledning att betvivla att tingsrättens domslut är riktigt, eller att deras bedömning av bevisningen skulle ha varit felaktig. Därav ges inget tillstånd till en fortsatt handläggning av ärendet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »