Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: lördag, 5 juni, 2021 - 11:55Uppdaterad: lördag, 5 juni, 2021 - 11:55
  • Hovrätten fastställer tingsrättens dom om företagssanering för firma Hans Mattsson Ab.

Hovrätten ändrar inte beslut om Hans Mattsson Ab

Hovrätten ändrar inte tingsrättens beslut att neka byggnadsfirma Hans Mattsson Ab företagssanering.

Det var i november 2020 som Ålands tingsrätt inte godkände företagssaneringen och bolaget försattes istället i konkurs. Tingsrätten bedömde då att företaget inte i tid skulle kunna betala av sina skulder, som enligt den första ansökan till tingsrätten uppgick till knappt 3,5 miljoner euro.

Ändring av beslutet kan sökas hos högsta domstolen om de beviljar besvärstillstånd, något det ska finnas särskilda skäl för.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »