Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 6 oktober, 2020 - 06:36Uppdaterad: tisdag, 6 oktober, 2020 - 09:18
  • Åbo hovrätt ändrade Ålands tingsrätts dom. Foto Wikimedia Commons, Markus Koljonen

Hovrätten ändrade skadeståndsbeslut

En man som i juni förra året olovligen brukade en annan mans motorbåt på ett sådant sätt att båtmotorn skadades dömdes av tingsrätten i somras till dagsböter, men ingen ersättningsskyldighet. Nu ändrar Åbo hovrätt domen efter att båtägaren besvärat sig mot tingsrättens dom.

I sin dom skriver hovrätten att tingsrätten förkastat den målsägandes ersättningsyrkande trots att dess grund och belopp framgått av åklagarens stämningsansökan, och trots att den svarande inte motsatt sig yrkandet.
Motiveringen har enligt hovrättens avgörande varit att åklagaren varken i sin gärningsbeskrivning eller annanstans tydligt redogjort för hur båtmotorn skadats eller varför den svarande varit ersättningsskyldig.
Hovrätten dömer ändå den svarande till att ersätta reparationskostnaderna på 2.618 euro. Den svarande har inte motsatt sig yrkandet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »