Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 20 juli, 2021 - 09:16Uppdaterad: tisdag, 20 juli, 2021 - 09:22
  • Nu förelägger ÅMHM också flera privatpersoner att avlägsna jord- och muddermassor. Arkivfoto.

Hotas om vite på grund av muddermassor

Flera personer hotas med vite med anledning av mudder- och grävningsmassor som placerats för nära vattnet i Söderby i Lemland.

Ålands Radio berättade nyligen att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM hotar ett bolag med 7000 euro i vite för att det utan föregående miljöprövning muddrat vid två fastigheter i Söderby, den ena vid ett samfällt vattenområde. Företaget ålades att flytta massorna senast den 31 oktober.

Nu förelägger ÅMHM också flera privatpersoner att avlägsna jord- och muddermassor från områdena, samt från ett tredje område. Det är ägarna till fyra olika fastigheter som får i uppdrag att flytta massorna före den 31 oktober, annars får de betala olika stora viten enligt ÅMHM:s beslut.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »