Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 30 november, 2022 - 16:22Uppdaterad: onsdag, 30 november, 2022 - 18:00
  • Simon Holmström (HI). Foto: Rasmus Olin.

Holmström frågar om naturrestaurering

Hållbart initiativs Simon Holmström vill veta hur landskapsregeringen ska hantera en kommande EU-förordning om restaurering av natur.

”Artutrotningen fortskrider och för skydd av biologisk mångfald krävs aktiva återställningsåtgärder”, skriver han i en skriftlig fråga till landskapsregeringen.

Ifall den planerade EU-förordningen träder i kraft ska alla medlemsländer lämna in en plan på hur förstörd natur ska restaureras.

 ”Av utlåtandet till Finland framgår att Åland kommer att ha svårt att uppfylla kraven”, skriver Simon Holmström.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »