Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 21 augusti, 2020 - 13:25Uppdaterad: fredag, 21 augusti, 2020 - 17:18
  • Annette Holmberg Jansson samtalade med sin kollega i riket, Krista Kiuru om de åländska behoven i samband med pandemin. Foto Johan Ågren.

Holmberg-Jansson samtalade med minister Kiuru

I dag hölls ett möte mellan minister Holmberg-Jansson och omsorgsminister Krista Kiuru om behovet av förbättrad dialog mellan Åland och riket kring åtgärder mot coronapandemin.

Holmberg-Jansson lyfte fram stadgandena i självstyrelselagen om ministeriernas och myndigheternas skyldighet att inhämta landskapsregeringens utlåtande inför regler som har särskild betydelse för Åland.

Ministrarna var eniga om att Åland ska höras och Kiuru sa sig vara beredd att ha tätare kontakter.

Ministrarna diskuterade Ålands särskilda ställning som gränsregion och betydelsen av att rörlighet över gränsen möjliggörs. Holmberg-Jansson redovisade statistik från ÅSUB över hur pandemin har påverkat Ålands ekonomi, näringsliv och befolkning, samt hur detta är kopplat till gränsfrågan. Tjänstemän från Åland har nu bjudits in att delta i planeringen av hur den så kallade trafikljusmodellen som THL tagit fram ska fungera. Modellen införs i praktiken på flygfält och hamnar, bland annat vad gäller testning och karantän.

Även frågan om karantänliknande förhållanden efter kryssning då man inte stiger iland i riskområde berördes. Beslut från riket om vad som ska gälla utlovades i början av nästa vecka.

Holmberg-Jansson bjöd in Kiuru till Åland för att fortsätta diskussionerna. Kiuru tackade ja och vill gärna att en tid hittas för detta så snart som möjligt.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »