Publicerad: fredag, 15 november, 2019 - 17:02Uppdaterad: fredag, 15 november, 2019 - 17:38
  • Avgående minister Wille Valve. Arkivfoto: Jonathan Borg.

Det höjda hemvårdsstödet har utvärderats

Höjningen av det åländska hemvårdsstödet 2016 har lett till att fler föräldrar och framförallt fler pappor lyfter stödet. Höjningen har också inneburit ökade kostnader för kommunerna.

Det visar den utvärdering av hemvårdsstödet som landskapsregeringen låtit göra. Avgående social- och hälsovårdsminister Wille Valve (MSÅ) tycker dock att fördjupande utredningar, speciellt gällande kommunerna och hur stödet påverkat utnyttjandet av kommunernas dagvårdsplatser, behöver göras.
- Vi har kunnat konstatera en väldigt stor variation mellan kommunerna gällande stödets påverkan på den kommunala dagvården. Det här är något som man behöver titta närmare på säger Wille Valve.
- Det blir en utmaning för nästa landskapsregering att dra slutsatser från utvärderingen, min personliga slutsats är att hemvårdsstödet fungerar bra i stort men att det finns skäl att göra ytterligare detaljerade utvärderingar, säger Valve.