Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 6 oktober, 2020 - 06:22Uppdaterad: tisdag, 6 oktober, 2020 - 09:12
  • Finansutskottet var enigt om att höja avräkningsgrunden till 0,47 procent och nu finns höjningen med i statsbudgeten. Foto Malin Henriksson

Höjda avräkningen i statsbudgeten

För först gången finns den höjda avräkningsgrunden på 0,47 procent med i en statsbudget.

I går offentliggjordes regeringens förslag till nästa års statsbudget och där är avräkningen till Åland 0,47 procent istället för 0,45 procent.

- Även om höjningen av avräkningen ännu formellt ska behandlas klart i riksdagen känns det fantastiskt fint att se den nya avräkningsprocenten för första gången svart på vitt i den gula budgetboken som getts till riksdagen. Det har varit ett långt, svårt och hårt arbete med att få det så här långt. Nu börjar det på riktigt kännas att vi är helt nära slutmålet, skriver Ålands riksdagsledamot Mats Löfström i ett pressmeddelande.
Riksdagens finansutskott blev för två veckor sedan klar med sitt utlåtande om höjningen av avräkningen. Utskottet var enhälligt och föreslår att avräkningen höjs som föreslaget.

Nu återstår tre ytterligare hållpunkter. Den första är grundlagsutskottet som nu kommer kunna inleda slutbehandlingen då finansutskottet levererat sitt utlåtande. Därefter ska plenum ta ställning till ärendet och grundlagsutskottets betänkande. Det torde också kunnas göras i början av november. Till sist väntar ärendet på att stadfästas av republikens president. Eftersom Ålands lagting redan på förhand gett sitt bifall är också det klart.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »