Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 16 december, 2010 - 07:19Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Höjd inkomstgräns för arbetslösa

Nu ändras inkomstgränserna vid utbetalning av arbetslöshetsersättning. Vid behovsprövningen tas hänsyn till egna, makens, makans eller sambons inkomster. När inkomstgränserna nu höjs innebär det att arbetslösa som tidigare fått avslag på sin ansökan om arbetsmarknadsstöd kan kontrollera sin situation och på nytt ansöka om stöd hos Ams. Höjningen innebär att den arbetslösas make, maka eller sambo i fortsättningen kan tjäna upp till 1.704 euro per månad utan att det påverkar arbetsmarknadsstödets belopp. Tidigare var det 1.384 euro. Höjningen började gälla i går.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »