Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 11 oktober, 2021 - 06:13Uppdaterad: måndag, 11 oktober, 2021 - 07:45
  • Bilden är från daghemmet Strandbacken. Arkivbild.

Höjd barnomsorgstaxa i Mariehamn

Maxtaxan för barnomsorg stiger i Mariehamn nästa år. I dag är maxtaxan 200 euro per månad, nu höjs den till 220 euro.

Det beslöt bildningsnämnden på sitt senaste möte. Kommunens maxtaxa är fortsättningsvis lägre än vad som är möjligt enligt lag, nämligen 240€. Ett alternativ på 80 procent införs inom barnomsorgen, vilket innebär rätt till 70h barnomsorg / två veckor. Maxtaxan för en plats på 80 procent blir 176€. Ett 80-procents alternativ inom barnomsorgen möjliggör större flexibilitet för vårdnadshavare och förenklar personalplaneringen på enheterna.

För en fritidshemsplats sjunker avgiften något nästa år. För en fritidshemsplats innebär förändringen en minskning av maxtaxan med 7,20 euro per månad och blir 158,40 euro.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »