Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 20 juni, 2022 - 05:39Uppdaterad: måndag, 20 juni, 2022 - 07:19
  • Högskolan på Åland menar att elektrolysören är en liten men viktig del i deras omställning till förnybara energilösningar. Foto Malin Henriksson.

Högskolan skaffar elektrolysör för vätgasforskning

Högskolan på Åland planerar skaffa en egen elektrolysör, vilken skulle användas för att producera vätgas.

Elektrolysören i fråga är av liten skala – poängen skulle vara att möta framtidens utbildningsbehov, inte att producera vätgas kommersiellt.

Transportsektorn står för en stor del av världens växthusgasutsläpp och de vätgasdrivna fordonen är utsläppsfria. Människans klimatpåverkan minskar alltså markant då man ersätter fossila bränslen med utsläppsfria alternativ.

-Detta är bara en liten men viktig del av våra planer på att vara del i omställningen till förnybara energilösningar, inom de närmsta åren är planen att synas och bli attraktiva och aktiva inom dylika tekniker, säger Bengt Englund som är vicerektor på Högskolan på Åland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »