Publicerad: onsdag, 17 april, 2019 - 09:26
  • Nu får Högskolan på Åland i uppdrag att anordna lämplighetsprov för blivande lärare. Foto från ett klassrum i Ytternäs skola i Mariehamn.

Högskolan ordnar lämplighetsprov för lärare

Högskolan på Åland får i uppdrag av landskapsregeringen att ordna lämplighetsprov för behörighet att arbeta som lärare på Åland.

Högskolan ordnar en skola och en handledare för undervisningsprovet och landskapet ber nu också Högskolan att komma med en kostnadskalkyl för det hela.

I januari rapporterade Ålands radio att den som nu studerar till grundskolelärare i Sverige kommer att behöva komplettera sin utbildning för att bli behörig att undervisa på Åland.

Orsaken är att man i Sverige får behörighet antingen för att undervisa i årskurs 1-3 eller 4-6, medan lärare på Åland undervisar för hela låg- och mellanstadiet, alltså årskurs 1-6.