Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 26 oktober, 2017 - 12:36Uppdaterad: torsdag, 26 oktober, 2017 - 14:10
  • Högre ersättningsnivåer ska göra det mer attraktivt att jobba som avbytare. Det hoppas landskapsregeringen som föreslår ändringar i avbytarlagstiftningen. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.
  • Sölve Högman, byråchef på jordbruksbyrån. Foto: Malin Lundberg.

Högre ersättningar i ny avbytarlag

Höjda timersättningar till avbytarna och en höjd ersättning för vikariehjälp vid sjukskrivningar. De är de största förändringarna som landskapsregeringen föreslår i den hårt kritiserade avbytarlagstiftningen.

Landskapsregeringens mjölkgrupp har utvärderat systemet som trädde i kraft 2015 och föreslagit ändringar, och de förslagen ligger till grund för lagförslaget som nu skickats ut på remiss.
Sölve Högman, byråchef på jordbruksbyrån, säger att timersättningen för privatanställda avbytare höjs från 16 till 18 euro och från 30-35 euro för företagsavbytare.
- Då borde det bli intressantare att bli avbytare, säger han.
Man föreslår att ersättningen för vikariehjälp vid sjukskrivning höjs från 50 till 80 procent av kostnaden vad gäller 30 av sjukskrivningsdagarna, och man har identifierat fler inriktningar än mjölkproduktionen där jordbrukarna är väldigt bundna till sin produktion och de föreslås nu få högre ersättningar.

Förväntar sig ris och ros

Sölve Högman tror att branschen kommer uppskatta de ändringsförslag som framförs, men han tror också viss kritik kommer finnas kvar.
- Man har tidigare sagt att man vill flytta ansvaret för avbytarsystemet från näringsavdelningen till att bli en social rättighet som i riket, och man har önskat mer resurser. Den kritiken kvarstår säkert, säger Högman.

I kraft 2018

Lagförslaget har skickats på remiss till Ålands producentförbund, hushållningssällskapet, ÅCA, Dahlmans och Ålands näringsliv och senast den 13 november ska de instanserna ha lämnat in sina synpunkter på förslaget. Målsättningen är att lagen ska kunna träda i kraft i månadsskiftet juni-juli 2018.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »