Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 26 juni, 2019 - 08:03
  • Tre hjärtstartare ska nu finnas ombord på sjöbevakningens fartyg.

Hjärtstartare till sjöbevakningens båtar

Sjöbevakningen på Åland har fått tre stycken hjärtstartare av ÅHS. Det är ett led i ett mer gränsöverskridande myndighetssamarbete. I ett pressmeddelande skriver Tom Göstas, fältchef för Ambulansen, att syftet är att upprätthålla möjligheten för de åländska sjöbevakningsenheterna att göra en första insats då man påträffar en patient med hjärtstopp. Sådana insatser förekommer och det ligger därför, enligt Göstas, i den prehospitala akutsjukvårdens intresse att se till att det finns kvalitativ utrustning ombord. Årligen utför sjöbevakningen en mängd patienttransporter till sjöss som handräckning åt ambulanssjukvården. Hjärtstartarna placeras i sjöbevakningens båtar i Mariehamn och på Kökar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »