Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 april, 2021 - 11:00Uppdaterad: torsdag, 8 april, 2021 - 17:22
  • Finansminister Roger Höglund presenterar landskapets bokslut. Skärmdump.

Historiskt underskott för Åland

Landskapet Åland redogör för ett historiskt underskott när bokslutet för 2020 presenteras. Räkenskapsperiodens underskott är knappa 50 miljoner euro.

I årsredovisningen skrivs att covid-19-epidemin och vidtagna åtgärder så som gränsrestriktioner haft förödande ekonomiska konsekvenser för Åland. Detta tillsammans med övriga restriktioner i smittbegränsningssyfte har fått en direkt och dramatisk effekt på det åländska näringslivet och den offentliga ekonomin. Årsarbetslösheten steg från 3,5 procent under år 2019 till 9,5 procent under år 2020 och totalt minskade omsättningen i det privata näringslivet med 22 procent. Covid-19-epidemin och vidtagna åtgärder för att hantera följderna av epidemin medför att landskapet Åland år 2020 redovisar ett historiskt underskott.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »