Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 18 juni, 2021 - 12:07Uppdaterad: fredag, 18 juni, 2021 - 12:36
  • Landskapsregeringen gjorde inte fel när man godkände Ålbiocoms verksamhet, enligt HFD. Arkivfoto från kompostanläggningen.

HFD avslår besvär från kompostgrannar

Högsta förvaltningsdomstolen avslår ett besvär från Ålbiocoms grannar.

- Ålbiocom Ab:s komposteringsanläggning, hanteringens skeden och komposteringsmetoden uppfyller förutsättningarna som biprodukt- och genomförandeförordningarna ställer för en dylik verksamhet och därmed har landskapsregeringen kunnat godkänna verksamheten, skriver Högsta förvaltningsdomstolen i sitt avgörande där man avslår besväret från två kompostgrannar som yrkat på att landskapsregeringens beslut skulle upphävas.

HFD skriver också att de frågor gällande Ålbiocoms miljötillstånd och bygglov som lyfts i besvären prövas skilt.

Parterna får stå för sina egna rättegångskostnader.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »