• HFD tycker ÅFD gjorde rätt som upphävde miljötillståndet för Åland ring. Arkivfotot är från ett dragrace på flygfältet.
Vår reporter Nina Smeds rapporterar:
Publicerad: fredag, 11 januari, 2019 - 10:28, uppdaterad: fredag, 11 januari, 2019 - 15:02

HFD ändrar inte ÅFD-dom om Åland Ring

Det finns inget skäl att ta något annat beslut än det Ålands förvaltningsdomstol tog när man upphävde miljötillståndet för den planerade motorbanan Åland Ring. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen som nu har behandlat frågan.

Ålands förvaltningsdomstol ansåg att motorbanan som var tänkt att placeras i norra delen av Eckerö Kyrkoby skulle orsaka för stor miljöpåverkan och påverka boende i närområdet negativt. Domen överklagades av Åland Ring och man yrkade att ÅMHM:s miljötillstånd sätts i kraft igen, med ändringen att kravet på en maximal ljudnivå på 60 decibel skulle slopas. I besväret anförde Åland Ring bland annat att bullret som projektet förorsakar inte kan utgöra ett hinder för beviljande av miljötillstånd. Enligt bolaget hade ÅFD feltolkat den tillämpliga åländska lagstiftningen gällande buller och riktvärden för buller, och man framförde också att fritidsbostaden som ligger 40 meter från den planerade motorbanan byggts efter att ÅMHM gav miljötillstånd, och man ansåg därför att den inte skulle tas i beaktande vid bedömningen av projektets miljökonsekvenser.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu avvisat Åland Rings besvär. Man tycker inte att det finns förutsättningar för beviljande av tillstånd eftersom bullernivån som motorbanan åsamkar de närmast belägna utsatta platserna överskrider de bullervärden som i motsvarande situationer på riksnivå har ansetts allmänt godtagbara, och eftersom bullernivån inte i tillräcklig grad kan avhjälpas med stöd av tillståndsvillkor, har det inte funnits förutsättningar för beviljande av tillstånd.

Man tycker inte heller att det gjorts en tillräcklig utredning om huruvida utsläppen från verksamheten vid motorbanan orsakar en försämring för de skyddade arterna eller för biotopen i närheten.

Fler Nyheter

Dagsböter för att ha ljugit för polisen

En åländsk 23-årig man har dömts till 45 dagsböter om vardera sex euro för att ha ljugit för polisen under ett förhör.

Högskolans rektor slutar

Högskolan på Ålands rektor Jonas Waller har sagt upp sig, det bekräftar skolans kommunikationsavdelning.

Man åtalades för sexuellt antastande

En man åtalades i dag i tingsrätten för två fall av sexuellt antastande som ska ha ägt rum i Mariehamn under samma helg i februari 2017.

Falska sedlar i omlopp

Ovanligt många förfalskade sedlar i valörerna 20 och 50 euro upptäcktes på Åland i slutet av förra året. Polisen vill nu uppmärksamma företagare som hanterar kontanter att granska inkomna sedlar noggrant.

Hamnskär ska bli nytt naturreservat

Maija Häggblom berättar varför landskapsregeringen vill inrätta ett naturreservat på Hamnskär:
Ett nytt naturreservat ska inrättas på ön Hamnskär i Ålands nordvästra skärgård.

150 fritidshus utan ström

150 kunder är fortfarande är utan ström, enligt David Karlsson, vd för Ålands elandelslag. Det betyder att servicenivån ligger på 99 procent.

Tog in annans gevär - döms

En 44-årig man döms i Ålands tingsrätt för att ha fört in två stycken jaktgevär till Åland utan att ha licens för dem.

Falskt inbrottslarm

Natten har varit lugn för polisen. Man har utfört trafikövervakning längs huvudvägarna men behövde inte vidta några åtgärder.

ÅFD avgjorde ärende om Gästhem Kronan

Ålands förvaltningsdomstol har avvisat det besvär som Fastighets Ab Havsglimt lämnat in mot ett beslut fattat av ÅMHM.