Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 8 december, 2010 - 11:44Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Hemvårdsstödet höjs nästa år

Hemvårdsstödet höjs nästa år. Det beskedet får Lemlands kommun som begärt att landskapet ändrar lagen så att en höjning till 450 euro per månad sker. Höjningen motsvarar samma nivå som år 2001 då den senaste höjningen gjordes. I lagtinget har delar av oppositionen tidigare motionerat om en höjning till 500 euro, men fått avslag av regeringspartierna. Nu ska hemvårdsstödet ändå höjas med 15 procent till 446 euro, vilket motsvarar den allmänna kostnadsökningen enligt konsumentprisindex. Det här innebär en kostnadsökning för kommunerna på sammanlagt 330.000 euro. Samtidigt ska möjligheten att överföra utbetalningarna av hemvårdsstödet till FPA ses över.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »