Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 27 mars, 2024 - 23:14Uppdaterad: torsdag, 28 mars, 2024 - 13:54
  • Effektivitetsrevisionen av VIS-projektet är en nio sidor lång rapport som pekar på flera brister i projektet.

Hemligstämplad rapport kritiserar VIS-projektet på flera punkter 

Den sekretessbelagda revisionsrapporten om ÅHS nya patientdatasystem VIS, pekar på flera stora brister i projektet. 

I rapporten, som Ålands Radio fått ta del av på onsdagen, framgår att styrelsen inte fått tillräcklig skriftlig rapportering om projektet och att kostnaderna överskridits rejält, utan att det motiverats tillfredsställande. Bland annat har kostnaderna för köptjänster tredubblats i förhållande till den första kostnadskalkylen. 

Rapporten efterfrågar starkare intern kompetens hos både Åda och ÅHS vad gäller upphandling, och menar att en delorsak till kostnadsökningen är att man behövt köpa in kompetens. 

I rapporten framgår också att ett avtal mellan kommunerna och landskapsregeringen borde ha gjorts före man ansökte om EU:s resilienspengar. 

Avslutningsvis konstateras att projektet borde ha övervakats av en icke operativ kommitté eller ÅHS styrelse, så att styrelsen som är ytterst ansvarig för projektet har en möjlighet att följa med utfallet. 

Rapporten har sammanställts på basis av VIS-projektets bokföring, styrgruppens protokoll, styrelsens protokoll, landskapets budget för 2014 och 2018, samt avtal. Dessutom har hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen, VIS-projektchef Timo Pajunen och ÅHS ekonomichef Ulrika Österlund intervjuats för rapporten. 

Landskapsrevisor Dan Bergman vill inte kommentera rapporten före den blir offentlig. Enligt honom kan sekretessen hävas då upphandlingen är färdigställd och frågan ligger hos ÅHS.

Varför ville ni granska VIS-projektet?

– Eftersom det är ett jättestort projekt och en jättestor risk. All revision går ut på att man vill titta på sådant där det finns stora risker och mycket pengar.

Nya Åland var först med nyheten.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »