Publicerad: fredag, 3 april, 2020 - 11:31Uppdaterad: fredag, 3 april, 2020 - 14:40

HD tar upp Paf-målet

Högsta domstolen (HD) har beviljat Paf besvärstillstånd i ärendet som gäller penningtvätt av oaktsamhet.

Det var för snart ett år sedan som hovrätten, liksom tingsrätten tidigare gjort, dömde Paf för penningtvätt av oaktsamhet men höjde samfundsboten från 50.000 euro till 250.000 euro.

"Paf hade i januari 2012 gjort en anmälan om penningtvätt till Centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen om en spelkund vars spelande på internet väckte misstankar om penningtvätt. Efter att anmälan hade gjorts, hade spelkunden fortsatt att spela penningspel till ett belopp av 580 000 euro till slutet av oktober 2012.", skriver HD i pressmeddelandet.

I besväret till HD menar Paf att spelbolaget inte gjort sig skyldig till brott och att åtalet därför ska förkastas.

-Det är mycket glädjande och visar hur komplex frågan är. Vi var ju besvikna när hovrättens beslut gick emot oss för vi tyckte i grunden att vi hade gjort så bra vi kunnat för att hantera frågan, säger Jan-Mikael von Schantz, Pafs styrelseordförande.

HD:s avgörande meddelas senare.