Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 7 oktober, 2016 - 11:44Uppdaterad: fredag, 7 oktober, 2016 - 13:18
  • Bolaget Havsvidden stäms av före detta hotelldirektör. Arkivfoto.

Havsvidden stäms av fd direktör

Den tidigare hotelldirektören Katarina Stylander stämmer bolaget Havsvidden Ab på drygt 9.000 euro för att få ut sin slutlön och andra ersättningar. Det framkom idag när parterna höll ett första förberedande sammanträde i Ålands tingsrätt.

Katarina Stylander, som var anställd av Havsvidden Ab under hela 2014 och delar av 2015, yrkar att arbetsgivaren ska betala drygt 6.000 euro i semesterersättning och drygt 2.000 euro för avlönade fridagar, så kallade JP-dagar. Stylande yrkar också på 1.674 euro i lön för väntedagar samt ersättning för rättegångskostnaderna.

Havsvidden Ab bestrider Stylanders samtliga krav och yrkar att tingsrätten ska ålägga Stylander att ersätta bolaget för dess rättegångskostnader jämte laga dröjsmålsränta. Det motiverar Havsvidden Ab bland annat med att den tidigare hotelldirektören Katarina Stylander inte har någon innestående semester eller någon rätt till så kallade JP-dagar. Under dagens förberedande förhandling försökte rättens ordförande få parterna att förlikas för att slippa en dyr rättegång, men en kortare diskussion sade parterna nej till en förlikning i ärendet. Huvudförhandlingen, inklusive ett sista förberedande sammanträde hålls tisdagen den 24 januari i Ålands tingsrätt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »