• Jens Karmert från Atom arkitekter presenterade förslaget till kommunöversikt för Saltviks kommun.
Runa-Lisa Jansson, ordförande i referensgruppen, intervjuas av Tomas Tornefjell
Saltviks kommunöversikt kritiseras. Del 2
Publicerad: tisdag, 13 februari, 2018 - 22:45, uppdaterad: torsdag, 15 februari, 2018 - 14:36

Hård kritik mot förslag till kommunöversikt i Saltvik

Saltviks kommuns förslag till kommunöversikt kritiserades hårt under samrådsmötet på kommungården i Nääs igår kväll. Kritikerna ansåg bland annat att planen i stor utsträckning är baserad på gamla felaktiga uppgifter och att den är onödigt överarbetad.

 Under mötet var det också flera deltagare som krävde att till exempel sådana fornlämningar och områden som är inventerade utan att vara officiellt fastslagna inte ska ritas ut på några kartor, utan enbart omnämnas i textform.

En kommunöversikt är inte juridiskt bindande, men det uttrycktes ändå en oro för att det som anges i översikten kan komma att ses som jurisdiskt bindande.

-Vi tar till oss av kritiken och ska ändra det som är fel. Det säger Runa-Lisa Jansson som är ordförande för den referensgrupp som arbetar med kommunöversikten i Saltvik. Syftet med översikten är bland annat att skapa förståelse för och delaktighet i kommunens strategier avseende inflyttning och hållbar utveckling. Den som vill komma med synpunkter har tid på sig fram till den 27 februari.

 

Fler Nyheter

Ny lastramp byggs i Torsholma

En ny lastramp ska byggas vid Torsholma, Lilla Hummelholm så att två fartyg fristående från varandra kan lossa och lasta.

Thörnroos reserverar sig i avbytarfråga

Centerns Veronica Thörnroos reserverar sig mot finans- och näringsutskottets betänkande gällande landskapsregeringens förslag till ny avbytarlagstiftning.

Varvstiden för Baltic Princess förlängs

Tallink-Siljas fartyg Baltic Princess blir på varv längre än planerat.

Avslag för motion om åländska gymnasieprov

Det är olyckligt att det förekommer språkfel i studentskrivningar! Det anser lag- och kulturutskottet som uppmanar landskapsregeringen att följa den språkliga utvecklingen. Utskottet föreslår ändå att lagtinget ska förkasta en motion av Axel Jonsson, Ålands framtid, som vill att man utarbetar en åländsk gymnasieexamination som har förutsättningar att fungera felfritt på svenska.

126.600 euro för Kökarbutiken

Aktieemissionen för Nya Kökarbutiken fortsätter gå som tåget. Nu har 126.600 euro kommit in, vilket vida överstiger minimimålet som låg på 50.000 euro.

Waldorfskolan förlorar ekonomiskt stöd

Waldorfskolans kanslist Petra Karlsson intervjuas av Marika Kvarnström
Lagen är tydlig, det är kommunen eller huvudmannen som finansierar grundskolan! Det säger utbildningsminister Tony Asumaa med anledning av att Waldorfskolan är missnöjd över att de i och med ändrade landskapsandelar får mindre stöd än tidigare.

Finlandskabeln borde ha fungerat

Jan Kahlroth intervjuas av Frippe Granlund
De automatiska system, alltså detekteringen, som ska känna av att det blivit ett strömavbrott fungerade inte och därför fungerade inte heller finlandskabeln vid strömavbrottet i morse. Det säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.

Nu är strömmen tillbaka

Mjölkbonden Ole Blomqvist i Gesterby, Sund var utan ström i drygt en timme. Telefonintervju av Kjell Brändström.
Hela Åland utom delar av skärgården blev strömlöst strax efter klockan åtta i morse. En dryg timme senare var strömmen tillbaka.

Eckerö vill utvecklas i egen regi

Kommunstyrelsen i Eckerö kommer att verka för att behålla och utveckla kommunens verksamheter i egen regi! Det beslutet fattades på kommunstyrelsens möte förra veckan då resultatet av den rådgivande folkomröstningen diskuterades.