• Jens Karmert från Atom arkitekter presenterade förslaget till kommunöversikt för Saltviks kommun.
Runa-Lisa Jansson, ordförande i referensgruppen, intervjuas av Tomas Tornefjell
Saltviks kommunöversikt kritiseras. Del 2
Publicerad: tisdag, 13 februari, 2018 - 22:45, uppdaterad: torsdag, 15 februari, 2018 - 14:36

Hård kritik mot förslag till kommunöversikt i Saltvik

Saltviks kommuns förslag till kommunöversikt kritiserades hårt under samrådsmötet på kommungården i Nääs igår kväll. Kritikerna ansåg bland annat att planen i stor utsträckning är baserad på gamla felaktiga uppgifter och att den är onödigt överarbetad.

 Under mötet var det också flera deltagare som krävde att till exempel sådana fornlämningar och områden som är inventerade utan att vara officiellt fastslagna inte ska ritas ut på några kartor, utan enbart omnämnas i textform.

En kommunöversikt är inte juridiskt bindande, men det uttrycktes ändå en oro för att det som anges i översikten kan komma att ses som jurisdiskt bindande.

-Vi tar till oss av kritiken och ska ändra det som är fel. Det säger Runa-Lisa Jansson som är ordförande för den referensgrupp som arbetar med kommunöversikten i Saltvik. Syftet med översikten är bland annat att skapa förståelse för och delaktighet i kommunens strategier avseende inflyttning och hållbar utveckling. Den som vill komma med synpunkter har tid på sig fram till den 27 februari.

 

Fler Nyheter

Förändringar inom äldreomsorgen upprör

Vice förtroendeman Benita Andersson är kritisk till förslaget om rotationssystem och treskiftesarbete:
Att staden ska införa ett rotationssystem och treskift för personalen inom äldreomsorg oroar många av de anställda.

Facken och LR har enats om arbetsvärderingspotterna

Nu har landskapsregeringen och vårdfacket Tehy, Akava-Åland, Ålands kommunalanställda, tjänstemannaorganisationerna på Åland och Ålands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund enats om ett tjänstekollektivavtal som slår fast hur arbetsvärderingspotterna på totalt 1,5 miljon euro ska fördelas.

Hovrätten sänker straff för barnmisshandel

Åbo hovrätt har mildrat straffet mot en 43-årig kvinna som i tingsrätten dömdes för att ha knuffat sin minderåriga son mot en vägg, luggat honom, knuffat honom mot en grind och slagit honom med ett glas.

Markägare vid Spetalsund vill skydda fornminnen

I dag lämnade Gustaf Widén som äger mark vid Spetalsund i Föglö in en skrivelse till landskapsregeringen där han anhåller om att fornminnen på hans mark ska skyddas.

Lagmotioner om valkrets i EU-valet

Riksdagsledamot Mats Löfström har lämnat in en lagmotion om att göra Åland till egen valkrets i nästa Europaparlamentsval. Lagtinget tänker göra det samma.

Lusse 29:a bland svenskspråkiga gymnasium

Ålands lyceum placerade sig i år på 29:e plats när det gäller hur bra de svenskspråkiga gymnasierna klarade sig i studentskrivningarna.

Personalrotation inom stadens äldreomsorg införs i höst

Äldreomsorgschef Paulina Körkkö förklarar vad rotationsarbete och treskiftesarbete går ut på:
Från den 3 september införs ett så kallat rotationssystem inom äldreomsorgen i Mariehamn. Det innebär att de anställda i en period på tolv veckor arbetar på en avdelning på ett boende för att sedan byta arbetsplats.

Blumenthal får inte Saltviksjobb

Domkapitlet har bestämt sig för att inte besätta den ordinarie kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling.

Stipendier för historisk forskning

Olof M. Janssons stiftelse för främjande av åländsk historisk forskning delar i år ut fem stipendier på totalt 7.390 euro.