Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 11 december, 2023 - 14:25Uppdaterad: måndag, 11 december, 2023 - 17:09
  • Antalet fall av Covid-19 ökar på ÅHS.

Hård belastning på akuten - Covidfallen ökar

De senaste veckorna har akutsjukvårdens belastningen ökat och periodvis kan väntetiderna för mindre akuta besök på akuten bli längre. 

Det är fram för allt luftvägsinfektioner som ökar och Covid-19 dominerar. 

– Särskilt hos äldre och patienter med olika grundsjukdomar kan ibland sjukhusvård krävas, säger akutklinikens chef Petter Westerberg. 

Det har funnits ett antal fall av influensa A, RS-virus och bakteriella lunginflammationer. Den ökade belastningen har också till viss del varit relaterad till halksäsongen. 

– De skador som ses relaterade till halkan är bland annat handledsfrakturer, höftfrakturer, fotledsfrakturer, lindriga skallskador och revbensfrakturer, fortsätter Westerberg.

Patienterna som skadar sig i halkan är av alla ålderskategorier. Det har varit ett visst antal skador till följd av avåkningar med bil och små kollisioner.

– Men i de flesta fall har man anpassat hastigheten till föret, så det har rört sig om lindrigare skador, säger Petter Westerberg.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »