Publicerad: onsdag, 15 januari, 2020 - 12:57Uppdaterad: onsdag, 15 januari, 2020 - 15:14

Hans Mattsson överklagar dom mot Fifax

Byggfirma Hans Mattsson Ab överklagar tingsrättens dom från december som handlade om bygget av den landbaserade fiskodlingen i Eckerö där Hans Mattsson Ab förlorade tvisten mot Fifax och F-Fast.

Nu yrkar byggfirma Hans Mattsson genom sitt ombud Bert Häggblom att hovrätten tar upp ärendet och utfärdar verkställighetsförbud av tingsrättens dom. I besväret skriver man att man vill att Åbo hovrätt i första hand återförvisar ärendet till Ålands tingsrätt och i andra hand godkänner kärandes yrkanden i tingsrätten samt rättegångskostnaderna. Man vill också att hovrätten ålägger Fifax och F-fast att ersätta Hans Mattssons rättegångskostnader i hovrätten med 5 500 euro. Ifall hovrätten omfattar tingsrättens dom bör rättegångskostnaderna enligt besväret kvittas så att vardera parter själva ska svara för sina kostnader både i tingsrätt och i hovrätt.

Tingsrätten ansåg i december att även om byggfirman framfört krav om tilläggskostnader så har de inte varit tillräckligt precisa och inget underlag har presenterats. Därför ansåg tingsrätten att rättskraven inte uppfylls. Hans Mattsson Ab dömdes att betala bolagens rättegångskostnader på 83.000 euro.