Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 juli, 2021 - 05:40Uppdaterad: torsdag, 8 juli, 2021 - 07:13
  • Hammarlands kommunstyrelse diskuterade SÅHD:s nya grundavtal. Arkivfoto.

Hammarlandsstyre vill godkänna SÅHD-avtal

Kommunstyrelsen i Hammarland föreslår att fullmäktige godkänner det nya grundavtalet för Södra Ålands högstadiedistrikt (SÅHD).

Lumparland och Jomala har tidigare sagt nej till avtalet då de anser att kostnadsfördelningen är orättvis, men kommunstyrelsen i Hammarland tycker alltså att avtalet kunde godkännas. Fullmäktige tar slutligt beslut i frågan efter sommaren.

På kommunstyrelsens möte diskuterade man också hur man ska kunna tillsätta ett äldreråd. Hammarland har frågat Norra Åland och Eckerö om man kan samarbeta men fått nej. Nu annonserar man i infobladet för att se om det finns kommuninvånare som är intresserade att sitta med i ett eget äldreråd. Alla kommuner måste enligt lag ha ett äldreråd då det till exempel fungerar som remissinstans i äldreomsorgsfrågor.

Kommunstyrelsen diskuterade också direktiven inför arbetet med budgeten för 2022-2024. Kontentan är att Hammarland måste vara försiktiga och hålla hårt i pengarna efter flera ekonomiskt svåra år. 31 augusti ordnas ett möte där personal och nämnder får närmare information inför budgetarbetet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »