Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 17 februari, 2020 - 06:40Uppdaterad: måndag, 17 februari, 2020 - 07:52
  • Hammarland tar fram ett åtgärdsprogram för att stärka sin ekonomi. Arkivfoto.

Hammarlands ekonomi måste stärkas

Kommunstyrelsen i Hammarland höll ett extra möte förra veckan för att bereda ett förslag till program för att stärka kommunens ekonomi. Programmets målsättning är att stärka ekonomin med cirka 550.000 euro, framgår i kommunstyrelsens protokoll.

Kommunstyrelsen beslöt att följande riktlinjer bör följas när man tar fram ett förslag till åtgärdsprogram: En skattehöjning med 0,75 procent från 2021 bör ske, avgifter bör höjas med 8-10 procent, 5-6 tomter bör säljas, man bör sänka kostnaderna för skolskjutsar med 100.000 euro och sänka de övriga verksamhetskostnaderna med 5 procent.

Kommunstyrelsen beslöt också att man ska informera sina nämnder om kommunens prekära ekonomiska läge och be dem observera att det inte finns något utrymme för utökade kostnader.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »