Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 3 oktober, 2018 - 14:05

Hammarland vill sälja Oasenplatser

Kommunstyrelsen i Hammarland vill sälja två av åtta platser man har på Oasen.

- Styrelsen vill satsa på Hammargårdenprojektet istället och ber fullmäktige om fullmakt att bjuda ut två platser, säger kommundirektör Kurt Carlsson.

På senaste kommunstyrelsemötet diskuterades också korsningen vid Näfsby skola. Landskapsregeringen vill flytta den söderut närmare Korsbro, men kommunen vill ha korsningen längre norrut och en avfartsfil. Diskussionerna med landskapet fortsätter.

Kommunstyrelsen tog också del av ett önskemål från boende om sänkt hastighet på Boviksvägen efter Prästgårdskurvan. Det handlar om ungefär en kilometer genom ett bostadsområde där man vill att hastigheten sänks från 70 till 50. Byggnadstekniska nämnden ska bereda ärendet. Nämnden ska också ta fram förslag och kalkyler för vilken typ av grönområde man vill ha i bostadsområdet i Öra, alternativ är till exempel en mindre fotbollsplan, beachvolleyplan, basketplan eller miniarena.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »