Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 9 november, 2022 - 07:03Uppdaterad: onsdag, 9 november, 2022 - 07:17

Hammarland vill inte betala för övertid

Kommunstyrelsen i Hammarland vill inte betala övertidsersättning på 6.378 euro och 83 cent till den tidigare äldre- och barnomsorgsledaren i Eckerö och Hammarland.

Tjänstemannen hade lämnat in uppgifter om att hon under 1 januari 2021 till 3 mars 2022 hade jobbat drygt 392 timmar övertid, drygt 135 för Eckerö och drygt 256 för Hammarland.

Eckerö har i ett utlåtande till Hammarland i mitten av oktober skrivit att de är beredda att ersätta de övertidstimmar som tjänstemannen tjänstgjort hos dem, vilket skulle motsvara 3.367,53 euro. Men nu har Hammarland alltså, efter omröstning i kommunstyrelsen, valt att inte betala ut någon övertidsersättning.

Kommundirektörens förslag var att Hammarland skulle betala ut ersättningen men styrelsens viceordförande Niklas Danielsson kom med ett motförslag, motiverat med att det i anställningsbeslutet angetts att ersättning för övertid eller merarbetstid inte ska ersättas och att utbetalning kan vara prejudicerande i andra fall.

Tre ledamöter röstade för Niklas Danielssons förslag, två röstade för kommundirektörens och en ledamot lade ner sin röst. Kommunstyrelsens ordförande Anders T. Karlsson, som röstade för att betala ut övertidsersättningen, reserverade sig mot majoritetens beslut.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »