Publicerad: tisdag, 4 december, 2018 - 14:44

Hammarland säger nej till skolritningar

Kommunstyrelsen i Hammarland räknar preliminärt med ett litet underskott i nästa års budget.

 Enligt kommundirektör Kurt Carlsson har de egna nämnderna budgeterat försiktigt medan kostnaderna för kommunalförbunden ökar. Det har Hammarland tidigare kritiserat och till sina representanter i Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsfullmäktige, som möts i kväll, är direktivet att förkasta anslaget och skissritningarna för tillbyggnaden av skolan i Jomala. Hammarland utreder tillsammans med Eckerö möjligheterna att bygga en ny skola och menar att det inte borde vara någon brådska med beslut nu när skolan i Jomala riskerar att förlora 90 elever till en ny skola för västra Åland.

När det gäller ett annat kommunalförbund, Oasen, har kommunstyrelsen i Hammarland godkänt anbudshandligarna för en försäljning av två av kommunens 8 platser i boende- och vårdcentret.