Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 3 oktober, 2018 - 11:44Uppdaterad: onsdag, 3 oktober, 2018 - 11:45

Hammarland hävdar att LR-beslut var olagligt

Kommunstyrelsen i Hammarland beslöt i går att man skickar in en klagan till Högsta förvaltningsdomstolen gällande landskapsregeringens beslut att tillsätta kommunindelningsutredare. Kommundirektör Kurt Carlsson säger att styrelsen anser att landskapsregeringen inte följt gällande lag när kommunindelningsutredarna tillsattes.

- Det står i lagen att kommunerna ska höras före tillsättandet och det har inte gjorts, säger Carlsson.
Kommunstyrelsens ordförande Tomas Blomberg var den enda som var emot att lämna in besväret.
Kansliminister Nina Fellman, socialdemokrat, säger att Hammarland har full rätt att besvära sig, men hon tycker inte att det finns någon grund för besväret.
- Landskapsregeringen hörde kommunerna när det var möjligt att höra dem, säger hon.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »