Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 17 september, 2018 - 14:14

Hammarland förordar GC-plan

Kommunfullmäktige i Hammarland förordar vägplanen för en separat gång- och cykelväg mellan Östanträsk och Näfsby.

 I utlåtandet till landskapsregeringen skriver man att en förutsättning är att byggherren beaktar kommunaltekniken som berör vägområdet och om stamledningen till Lotsbroverket skadas bör landskapsregeringen stå för återställning av ytbeläggning.
På senaste möte godkände fullmäktige också förslaget till grundavtal för Kommunernas socialtjänst KST.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »