Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 2 december, 2022 - 06:07Uppdaterad: fredag, 2 december, 2022 - 07:47
  • Kommundirektör Kurt Carlsson. Arkivbild.

Hammarland budgeterar för minusresultat

Budgetförslaget för 2023 som kommunstyrelsen i Hammarland lämnar vidare till kommunfullmäktige visar ett minusresultat på 442.000 euro. Kommundirektör Kurt Carlsson säger att man ser stora kostnadsökningar på tre områden.

- För vår egen grundskola har kostnaderna ökat med 200.000, för Kommunernas socialtjänst ökar kostnaderna med 100.000 euro och sedan har kostnaderna ökat även för äldreomsorgen. Positivt är att skatteintäkterna ser ut att öka med 5-6 procent nästa år, trots att vi inte höjer några skattesatser, säger han.

Även om styrelsens budgetförslag faller ut är det ingen katastrof för Hammarland, enligt prognosen finns ändå 2,1 miljoner euro i kassan vid utgången av nästa år, och några lånebehov har man inte de kommande åren.

Kommunstyrelsens budgetförslag innehåller en del investeringar, till exempel för grundförbättring och ombyggnad av vägar i Kattby och för belysning längs gc-vägen som byggs mellan Näfsby och Marsund. Man budgeterar också för en ny HR-tjänst så att man kan anställa en person som kan jobba med arbetstrivsel inom kommunen.

Kommunfullmäktige behandlar budgetförslaget den 15 december.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »