Publicerad: måndag, 9 december, 2019 - 15:37
  • Obunden samling höll höstmöte i lördags. Foto: Ob

Häggblom fortsätter leda Ob

Under lördagens höstmöte återvaldes Bert Häggblom som partiordförande för Obunden samling. Marcus Måtar valdes till vice ordförande.

I övrigt består styrelsen av Conny Nylund, Michael Sundblom, Dan Nylund, Ted Häggblom, Ann Gottberg, René Janetzko, Jens Boeving, Ann Carlsson, Susann Eklund, Johan Hilander, Kerstin Renfors, Gun Åkerback samt Carola Wikström-Nordberg. Till ersättare i styrelsen för Obunden samling valdes Roland Karlsson, Mikael Selander, Ingvar Björling, Peter Wahlbeck, Sussie Fagerström, Ralf Häggblom, Kaj Bäckman, Jan-Erik Berglund, Ann-Christine Renfors, Leif Borg, Leif Holländer, Leena Pokela, Christoffer Virtanen, Robert Williams och Niklas Danielsson.