Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 25 maj, 2023 - 05:45Uppdaterad: torsdag, 25 maj, 2023 - 05:45

Gymnasiet ska hålla sysselsättande kurser i höst

Ålands gymnasium ska hålla ett antal kurser med olika inriktningar som sysselsättningsfrämjande utbildning under det kommande läsåret. 

En av kurserna handlar om digitala färdigheter för arbetssökande som pågår i fyra veckor. Det blir två olika karriärvägledande kurser, en för deltagare som är under 25 år och en som riktar sig till personer över 25 år. 

Dessutom ordnas två kurser på fyra veckor där den ena är en utbildning i branschkunskap inom handel och försäljning och den andra en utbildning i lager och logistik. 

Gemensamt för samtliga kurser är att målgruppen är arbetslösa arbetssökande personer inregistrerade vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Ams, och införsäkrade vid folkpensionsanstalten. Det är Ams som antar studerande till kursen. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »